โอกาสพิเศษต่างๆ ของศิษย์เก่า

นักธุรกิจคาทอลิก

งานมงคลสมรสลูกสาว ม.ศิริพงษ์

22 ตุลาคม 2566 วัดอัสสัมชัญ บางรัก กทม

นการพบกับพระคาร์ดินัล ไมเคิล มีชัย วันที่ 22/8/23 ตอนเช้า ก่อนอาหารกลางวัน ท่านได้ สรุป Summa ของท่านเป็น วาทกรรม 3 ข้อ ดังนี้:
1. สิ่งที่เราไม่เริ่มต้นวันนี้ ก็ไม่อาจเสร์จในวันพรุ่งนี้ได้.
อันนี้ท่านสอน เรา active ตลอดเวลา ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง
2. คุณไม่มีวันแพ้ ถ้าคุณย้งไม่ยอมแพ้ และยังพยายามต่อไป
ข้อนี้ท่านสอนความมานะอดทนคล้ายๆกับ try, try, and try again.
3. วันสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา มีอยู่ 2 วัน: 1) วันที่เราเกิดมา
ข้อนี้ท่านสอนให้เราระลึกถึงคุณ บิดามารดา , รวมถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ เช่นแต่งงาน การบวชเป็นสงฆ์ ฯลฯ
2) วันที่เรารู้ว่า เกิดมาทำไม
ข้อนี้เป็นปรัชญาชีวิตที่ทุกคนจะต้องตอบด้วยตัวเอง ตามคำสอนในศาสนา อาชีพ การงาน วันที่ลูกเกิด วันที่กลับใจ (เช่น นักบุุญเปาโล)
ไม่มีใครเหมียน ท่านมีชัย! ถ้าเรารู้วันตายของเราจะเกิดความวุ่นวายอะไรบ้างครับ

 

 

 

ร่วมสวดเพื่อการจากไปของ คุณอุดร ปังลิขิต